Główna GóraSpec.war.zamowienia

 

 

Specyfikacje Warunków zamówienia:

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 18.10.2012 r.     Przetarg na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu

we wsi Wola Zambrowska

 

specyfikacje_przetargi\przebudMostWolaZambr\druki.doc

specyfikacje_przetargi\przebudMostWolaZambr\Opis zamówienia.rtf

specyfikacje_przetargi\przebudMostWolaZambr\wzór umowy.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 29.08.2012 r.      Przetarg na budowę drogi Krajewo Białe – Nowy Skarżyn, gmina Zambrów

 

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\druki.doc

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\KARTA_TYTULOWA PRZEDMIAR.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\KOSZTORYS_UP OFERTOWY.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\OPIS_TECH_Pw_Krajewo Biale.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Opis do stałej organizacji ruchu  Nowy skarzyn.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\PRZEDMIAR.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\SST.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Strona tytułowa PROJ. ORG RUCHU.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Strona tytułowa Przedmiar robot.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Strona tytułowa PW.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Strona tytułowa SST.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\wzor - umowa droga Krajewo Biale - Nowy Skarzyn.doc

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Za2 Plan sytuacyjny ark2.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Za4 Przekroje normalne.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Zal 2 Wykaz robot na zjazdach.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Zal 3 Wykaz drzew do wycinki.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Zal2 Projekt zagospodarowania terenu ark1.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\zal2 Projekt zagospodarowania terenu ark2.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Zal3 Przekroj podłuzny.pdf

specyfikacje_przetargi\drogaKrajewoSkarzyn\Zal4 Wykaz punktow glownych drogi gminnej.pdf

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 29.02.2012 r.      Przetarg na dostawę żwiru na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Zambrów

 

specyfikacje_przetargi\specyfikacja dostawa zwiru2012.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 04.10.2011 r.      Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Krajewo Korytki

 

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\druki.doc

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\KOSZTORYS OFERTOWY KRAJEWO KORYTKI.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\PRZEDMIAR KRAJEWO KORYTKI.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_1_Plan_orientacyjny.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_1_PZT_ark_1.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_1_PZT_ark_2.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_2_Plan_sytuacyjny.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_3_Profil_podluzny.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_4_Przekroje_normalne.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\Rys_nr_4_Szczegoly_konstrukcyjne.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\specyfikacja ogolna drogTarnowo Goski - Zareby Grzymaly.doc

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\TOM 1A BIOZ.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\TOM1-Opis techniczny.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\TOM2-Opis techniczny PSOR.pdf

specyfikacje_przetargi\przebNawDrogiKrajKor\wzor umowy.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 07.06.2011 r.      Przetarg na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniewie wraz z częściową wymianą stolarki, remontem instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianą podłóg

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 05.04.2011 r.      Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych: Bacze Mokre,   Łady Borowe,  Krajewo Korytki, Rykacze

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Ü 16.03.2011 r.      Przetarg na szacowanie nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Zambrów w 2011r.

specyfikacje_przetargi\spec_szac_nier.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

specyfikacje_przetargi\szkoly_indywid_uslugi.pdf

specyfikacje_przetargi\SIWZ uslugi edukacyjne.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

specyfikacje_przetargi\odsniezanie\druki.doc

specyfikacje_przetargi\odsniezanie\opis przedmiotu zamowienia.doc

specyfikacje_przetargi\odsniezanie\siwz.doc

specyfikacje_przetargi\odsniezanie\umowa wzor.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

specyfikacje_przetargi\projekt SIWZ UG Zambrow.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\a D000000-wym.ogolne.DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\AA D010101-odtworz.trasy.DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\b D020101wykopy.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\c D080301-obrzeZa.bet..DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\c krawezniki bet.DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\d D080202-chod.z.kost.bruk.bet..DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\D020301wyk.nasypOw.DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\D040101-wyk.kor.mech.z.prof.zag..DOC

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\D040201 podbud krusz lam.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\f D050305 naw bit II.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\g D070201b-oznak.pion.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\naw bit wiAZ.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\opis tech DO PROJ.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\orientacja.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\specyfikacja ogolna droga Cieciorki.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\KOSZT ofertowy.pdf

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\przedmiar.pdf

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\zjazd cieciorki.dwg

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\konstr cieciorki.dwg

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\cieciorki2000.dwg

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\cieciorki_B1_B2.dxf

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\cieciorki_B3_B4.dxf

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\odpowiedz na zapytanie1.doc

specyfikacje_przetargi\cieciorki_przebudowa\odpowiedź na zapytanie 2.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na dostawę żwiru na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Zambrów

 

specyfikacje_przetargi\specyfikacja dostawa zwiru2010.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Stary Laskowiec – Wdziękoń Pierwszy - Wdziękoń Drugi – Krajewo Białe

 

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\KARTA_TYTULOWA PRZEDMIAR I.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\KARTA_TYTULOWA PRZEDMIAR II.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\KARTA_TYTULOWA PRZEDMIAR III.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Opis_do_stalej_organizacji_ruchu.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Opis_techniczny_PW.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\PRZEDMIAR I.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\PRZEDMIAR II.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\PRZEDMIAR III.RTF

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\specyfikacja ogolna droga St Laskowiec-Krajewo Biale.doc

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo_ark3.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo-ark1.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo-ark2.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.2_Wykaz_robot_na_zjazdach.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.3_Przekroje_normalne_Zambrow-ark1.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.3_Wykaz_krzakow_do_wycinki.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.4_Wykaz_drzew_do_wycinki.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.5_Wykaz_punktow_glownych.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.Nr_2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo-ark1.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.Nr_2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo-ark2.pdf

specyfikacje_przetargi\lask_krajewo\Zal.Nr_2_Proj_zagospodarowania_terenu_Laskowiec_-_Krajewo-ark3.pdf

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowej we wsi Pęsy Lipno

 

specyfikacje_przetargi\specyfikacja - droga zwirowa Pesy.doc

specyfikacje_przetargi\projekt uproszczony modernizacja drog PESY LIPNO 93 119.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Wola Zambrowska

 

specyfikacje_przetargi\kosztorys ofertowyWolZambr.doc

specyfikacje_przetargi\UPROSZCZONA DOKUMENTACJA WolZambr.doc

specyfikacje_przetargi\przedmiar robot WolZambr .doc

specyfikacje_przetargi\specyfikacja ogólna droga Wola Zambrowska.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych: Szeligi Leśnica /Stare Wądołki/Zbrzeźnica/Tabędz/ Stary Skarżyn

 

specyfikacje_przetargi\Opis - Uproszczona dokumentacja Szeligi Wadolki.doc

specyfikacje_przetargi\Opis - Uproszczona dokumentacja Tabedz Stary Skarzyn.doc

specyfikacje_przetargi\Opis - Uproszczona dokumentacja Zbrzeznica.doc

specyfikacje_przetargi\przedmiar droga Stare Wadolki.xls

specyfikacje_przetargi\przedmiar droga Stary Skarzyn.xls

specyfikacje_przetargi\przedmiar droga Szeligi.xls

specyfikacje_przetargi\przedmiar droga Tabedz- Zambrow.xls

specyfikacje_przetargi\przedmiar droga Zbrzeznica.xls

specyfikacje_przetargi\specyfikacja ogolna droga Zbrzeznica Szeligi Wadolki Tabedz Skarzyn.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej Grochy Pogorzele – Chorzele

 

specyfikacje_przetargi\Przedmiar Grochy Pogorzele - Chorzele.doc

specyfikacje_przetargi\specyfikacja ogólna droga Grochy Pogorzele - Chorzele.doc

specyfikacje_przetargi\Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Grochy Pogorzele - Chorzele.pdf

specyfikacje_przetargi\Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Wymagania ogolne Grochy Pogorzele - Chorzele.pdf

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na  wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Gardlin - Cieciorki

 

specyfikacja ogolna droga Gardlin - Cieciorki.doc

przedmiary i kosztorysyGardlCiec.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w 2010r.

 

specyfikacja inspektor nadzoru2010.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

Przetarg na dostawę żwiru na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Zambrów.

 

specyfikacja dostawa zwiru0110.doc

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważne w ilości około 90000 litrów do szkół podstawowych na terenie gminy Zambrów

 

Olej 2009-specyfikacja .doc

 

═══════════════════════════════════    2009    ═══════════════════════════════════════

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na modernizację rolniczej drogi dojazdowej we wsi Sędziwuje”

 

specyfikacja - droga zwirowa Sedziwuje.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Poryte Jabłoń - Klimasze oraz  Gardlin – Cieciorki

 

specyfikacja ogolna droga Klimasz-Poryte i Cieciorki-Gardlin.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi we wsi Wdziękoń Pierwszy oraz remont nawierzchni drogi asfaltowej Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń

 

specyfikacja ogolna droga Wdziekon i Nagorki-Poryte.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi asfaltowej we wsi:1.      Stary Skarżyn – Goski Duże, 2. Grochy Łętownica – Drogoszewo 3.Nowy Laskowiec

 

przedmiary i kosztorysy drogi Skarzyn Grochy i Laskowiec.doc

specyfikacja drogi Skarzyn Grochy i Laskowiec.doc

 

═══════════════════════════════════    2008    ═══════════════════════════════════════

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:   Przetarg na wykonanie usługi ofoliowania, transportu i utylizacji na wysypisku uszkodzonych arkuszy eternitu powstałych w trakcie działania huraganu

 

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia - wykonanie uslugi ofoliowania transportu i utylizacji na wysypisku uszkodzonych arkuszy eternitu znajdujacych się na posesjach rolnikow z terenu Gminy Zambrow.doc

 

 

SIWZ samochod strazacki.doc

 

 

specyfikacja-drogazwirowaWdziekon.doc

 

 

Kosztorys ofertowy Remont drogi gminnej  Wadolki.doc

Opis Techniczny Remont drogi gminnej Wadolki.doc

specyfikacja ogolna Remont drogi gminnej Wadolki.doc

Specyfikacja szczegolowa Remont drogi gminnej Wadolki.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:   Przetargi na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wiejskich

specyfikacjaDrogiWiejskie.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  "Przetarg nieograniczony na dostawę żwiru na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie gminy Zambrów.

specyfikacja dostawa zwiru1.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu budowlanego drogowego we wsi Wądołki Borowe i wykonanie uproszczonej dokumentacji na remont nawierzchni drogi we wsi  Przeździecko Drogoszewo – 500m

specyfikacjaWadalkiPrzezdziecko.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  „Obsługa geodezyjno-kartograficzna gminy Zambrów w 2008r”

specyfikacja obsluga geodezyjna.doc

 

 

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach drogowych w gminie Zambrów w 2008r”

 

specyfikacja inspektor nadzoru.doc

 

ð     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizacje następującego projektu:   „Dostawa żwiru na potrzeby remontu dróg gminnych”

 

specyfikacja dostawa zwiru.doc

═══════════════════════════════════    2007    ═══════════════════════════════════════

 

ð    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizacje następującego projektu:

„Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Tabędz”   SpecyfikacjaDrogaZwirowa.doc

ð    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:
Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Poryte Jabłoń. SpecyfikacjaRemontDrogPoryte.doc

ð Specyfikacja do przetargu na przebudowę drogi Krajewo Łętowo - Krajewo Borowe 

specyfikacja droga Krajewo Letowo-Borowe.doc

przedmiar droga Krajewo Letowo - Krajewo Borowe.doc

kosztorys ofertowy droga Krajewo Letowo - Krajewo Borowe.doc

ð SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych we wsiach:

- Nagórki Jabłoń – długość odcinka 434m,

- Długobórz – długość odcinka 173m.

- Wądołki Bućki – długość odcinka 277m,

- Wądołki Bućki – długość odcinka 165m,

 

specyfikacja droga Wadolki Nagorki Dlugoborz.doc

ð 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  na wykonanie modernizacji żwirowej drogi dojazdowej we wsi Wdziękoń Pierwszy

 

specyfikacjaDrogaZwirowaWdziekon1.doc

 

ð Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  ( przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211000 EUR )

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZADANIE I

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY ZAMBRÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

ZADANIE II

„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY ZAMBRÓW”

Specyf projekt SIWZ Zambrow.doc

Ostatnia modyfikacja:  11 lutego, 2015

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w polityce cookies